(EU-fördraget) får Europeiska rådet, med enhällighet och . efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen . samt i vissa fall Europeiska centralbanken, anta ett beslut . om ändring av samtliga eller delar av bestämmelserna i . tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funk­ tionssätt (EUF-fördraget).

216

1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen.

draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Proto-kollet träder enligt sin lydelse i kraft den 30 juni 2013, under förutsätt-ning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats, eller om så inte är fallet den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget.

Euf fordraget

  1. Sexolekt undersökning
  2. När är dreamhack
  3. Smart for en dag
  4. Nar ar trettondagsafton
  5. Mager
  6. Y español frances
  7. International business lund antagning
  8. Invånare turkiet
  9. Jenny gustafsson västerås

Grundläggande unionsrättsliga principerna (EUF-fördraget) Enligt EU-domstolens praxis ska de grundläggande unionsrättsliga principerna som kommer till uttryck i EUF-fördraget tillämpas även vid upphandling som inte omfattas av direktiven om de har ett samband med den gemensamma inre marknaden (det vill säga när det finns ett gränsöverskridande intresse). TY - GEN. T1 - A. EUF-fördraget. AU - Hilling, Maria. AU - Cejie, Katia. PY - 2016. Y1 - 2016.

Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer, Ds 2011:25. 02 april 

Eftersom de båda är  Artikel 107.1 EUF-fördraget har följande lydelse: Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av  E. EU - Europeiska unionen. EU-fördraget - Fördraget om Europeiska unionen.

Dessutom föreskriver EU-fördraget vilka medlemsstaterna är, hur de ordinarie och förenklade ändringsförfarandena av fördragen ser ut, att unionen är en juridisk 

Euf fordraget

//.

Bakgrund 1. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Om statsstöd, EU-kommissionens webbplats. Kommissionens förordning (EU) 2017/1084 om de allmänna gruppundantagen. Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Xxl umeå kontakt

Euf fordraget

I EUF-fördraget (artikel 42 första stycket och artikel 43.2) fastställdes medbeslutandeförfarandet som ordinarie lagstiftningsförfarande för den gemensamma jordbrukspolitiken (se faktablad 1.2.3) i stället för samrådsförfarandet som ditintills varit tillämpligt.

Började gälla 1958. Euratom-fördraget. Innehåller EU:s regler om kärnenergi.
Ungdomsmottagning alingsås

Euf fordraget best transport goteborg
miss dior rose and roses
challenger mobile b
vildvittrorna jakt
e-signering företag
therese karner

Se hela listan på regeringen.se

SP - 406 T1 - A. EUF-fördraget. AU - Hilling, Maria. AU - Cejie, Katia. PY - 2013.


Empirisk betydning
olskrokens barberare

Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer, Ds 2011:25. 02 april 

Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan EUF-fördraget innehåller bestämmelser om unionens befogenheter, politik, inre och yttre åtgärder, utomeuropeiska länder och territorier samt institutionella och finansiella bestämmelser. [10] Mellan den 23 juli 1952 och den 23 juli 2002 existerade även fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget). Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. När fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller avdelning V i det här fördraget föreskriver att rådet ska besluta med enhällighet på ett visst område eller i ett visst fall, får Europeiska rådet anta ett beslut om bemyndigande för rådet att besluta med kvalificerad majoritet på det området eller i det fallet.