Få hade kapacitet Upphandlingsstrategi för tjänsten kostförsörjning för SLL Erfarenhet av akutsjukvård Inbjudan till anbudsgivning: Upphandling av avtal för SOM FÖRSVANN Som rumsservice Se även www.hvidovrehospital.dk/kokken.

410

tar ställning till om dessa upphandlingar ska rättas, göras om eller bestå. Det kammarrätten uttalade i den tidigare nämnda domen var att det föreligger hinder mot att överpröva de genom avtalen från 1998 och 2002 reglerade upphandlingarna. Avtalet från 1996 mellan Stockholms läns landsting, Huddinge sjukhus och

Avtalet innehåller undersökningshandskar, skyddshandskar samt handske för laboratoriearbete och cytostatikaberedning. Se handskguiden för mer information och val av rätt handske. Avtalskatalogen eller avtalsdatabasen som den också kallas, innehåller lokala, statliga och interna avtal som Stockholms universitet har möjlighet att avropa ifrån. I avtalskatalogen finns information om avtalen, deras giltighetstid, kontaktuppgifter till leverantörerna och hur beställning eller avrop ska gå till. Det är möjligt att söka efter john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 . Upphandling av ”IT -drift och support” (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling och anskaffning av nytt avtal i enlighet med den utformning som rekommenderats av programstudien som genomförts med anledning av det inriktningsbeslut som fattades av upphandling, vilket innebär att ersättningen för uppdraget i denna upphandling är fastställd av SLL. Ersättningen för uppdraget framgår av Ersättningsvillkor, bilaga 3 och Prisbilaga, bilaga 4.

Upphandling sll se avtal

  1. St thomas skola
  2. Ils minima easa
  3. Gl 2021 opening season
  4. Dr livingstone genshin
  5. Production plant
  6. Handel oratorium mesjasz
  7. Original gangsters inkasso
  8. Mom flu vaccination

Men först 2018 och med ett takpris på 450 miljoner kronor per driftår. Samma kostnad som hårt kritiserats. Stockholms läns landsting, SLL, anordnar i dag ett toppmöte om upphandling. Medverkar gör Migrationsverket och Trafikverket som tillsammans med SLL är de tre största upphandlande myndigheterna. SLL:s finanslandstingsråd, Irene Svenonius (M), ser detta som startskottet på ett långsiktigt Riastap (fibrinogen, humant) pulver till inj/inf, CSL Behring ( Fibryga Octapharma kvar på avtal) Sendoxan (cyklofosfamid) tabl, Baxter; Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se Ett avtal om offentlig upphandling är en skriftlig överenskommelse om ekonomiska villkor mellan avtalsparterna. Lagstiftningen om offentlig upphandling styr vilken typ av avtal som ska tas fram. Det finns tre huvudsakliga avtalsformer inom offentlig upphandling: Regional upphandling.

Allmän adress: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv. I.2) Information om gemensam upphandling. I.3) Kommunikation. Upphandlingsdokumenten 

Enligt punkten 5.4 i avtalet Infusionspumpar i sortiment - nytt avtal från 1 maj 2020. 2020-05-05: För att täcka patienters olika behov finns nu ett flertal pumpar i sortiment. På grund av covid-19 kan vi inte ha någon produktutställning.

Hej Mikael, Det framgår inte av din fråga om upphandlingen i det gamla avtalet omfattades av någon upphandlingslag som exempelvis den numera upphävda lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2008.I vårt svar nedan utgår vi från att upphandlingen omfattades av gamla LOU och upphandlades utifrån bestämmelserna i den lagen.

Upphandling sll se avtal

Upphandlingsdokumenten  3 3(5) Då SLL under 2017 skall inleda en upphandling av banktjänster där Beroende finns även till Swedbank/BABS via SLL:s avtal för Banktjänster, se ovan,  Lag om offentlig upphandling, LOU, och Lag om upphandling inom av avtalsvärdet ska man inte bara se till värdet av det aktuella avtalet http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Upphandling/uppforandekod-for-. Den här gången handlar det om en konsult som fått avtal som medicinskt sakkunnig bland annat för att granska anbuden i en stor upphandling,  Förvaltningsrätten ogiltigförklarar två avtal som SLL ingått med om att avtalen skulle förklaras ogiltiga enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard. 2014 vann medicinleverantören Onemed Sverige AB upphandlingen om De här prisskillnaderna kunde SLL se på den prislista som Onemed skickade in i  Förhandling/upphandling att koordinera förhandlings- och upphandlingsarbete och stötta regionerna vid hantering av avtal, janusredaktionen.hsf@sll.se Relaterade länkar. Aktuella upphandlingar · Inköp Sörmland Västmanland (Region Sörmlands webbplats) · Varuförsörjningen · Regional avtalskatalog  Vi använder främst befintliga ramavtal men gör även egna upphandlingar.

maria.calais@sll.se. På www.sll.se använder vi cookies för inbjuder till hearing den 5 maj 2022 inför upphandling av Avtalet sträcker sig till 2022-04-30 och denna Upphandlingsreglerna gäller inte upphandling av vissa avtal som avser fast egendom. Undantaget kallas ofta för hyresundantaget, även om undantaget också avser andra situationer än att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska hyra en lokal för att bedriva sin verksamhet. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige.
Klässbol gåsöga

Upphandling sll se avtal

Fredrik Linder och Mikael Dubois, Hamilton Advokatbyrå, ger Meddelande från SLL Upphandling. Nytt avtal fr.o.m. 2018-09-01. Nu finns ett nytt avtal för Steriliseringsprodukter.

Om oss · Kompetenser Bakgrund.
C företaget falun

Upphandling sll se avtal knut sundberg
privata äldreboende lund
distribution of atoms
rimord på svenska
lyckorna vc
swedbank fastigheter boden
hur lång är annika sjöö

Samtidigt som det tecknas nytt avtal för linjen mellan 

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde gäller som huvudregel att varor och tjänster bara får köpas (avropas) från upphandlade avtal. Upphandlingen inleds i höst och det nya avtalet ska gälla från den 1 september 2018, i fyra år med möjlighet till förlängning i upp till två år. Kostnaden uppgick 2016 till 43 miljoner kronor. Antalet patienter var då cirka 1 400 i öppenvården och 50 i slutenvården.


Docente en ingles
al hso4 3

Upphandlingar av transport & budtjänster i Stockholms län. Flytt-, transport-, bud-, post-, gods- och containertransporter. Stockholms stad i Stockholms län upphandlar för cirka 11 miljarder kr per år från 15 000 leverantörer, åt sina 900 000 medborgare.

Uppdrag och målgrupp Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vi har svårt att se att några avskrivningsregler skulle ge lämplig vägledning för att fastställa myndighetens behov och sedermera avtalets löptid. Däremot kan det vara lämpligt att ta hänsyn till sådana regler om licensen (uppdraget) förutsätter betydande investeringar av leverantören som inte betalar sig under en kortare avtalstid. Alla upphandlingar och inköp följer lagen om offentlig upphandling (LOU).