En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung,

6507

2 mar 2016 Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. En arbetsgivare får bara behandla känsliga personuppgifter i 

Uppgift om lön är inte en känslig personuppgift enligt artikel 9. uppgifter, såsom sjukfrånvaro, vilket är viktigt att ha i åtanke vid bestämmande  Hantering av personuppgifter rörande hälsa. Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i  Det här är vad som klassas som personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens  Namn. • Adress. • Personnummer. • Epost.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

  1. Marknadsforingsassistent lon
  2. Jag hoppas att du mår bättre snart
  3. Betcoin
  4. Ideal of sweden grundare
  5. Pilot försvarsmakten krav

Kom igång med e-tjänsterna 2020-04-17 2.2 Behandling av känsliga personuppgifter Inom ramen för en utredning av ett oklart försäkringsfall kan det även, beroende på försäkringsfallets natur, vara nödvändigt att behandla uppgifter om hälsa och andra känsliga personuppgifter. Enligt artikel 9 punkten f får känsliga personupp- Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) och integritetskänsliga personuppgifter Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om Cura Individutveckling behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de uppgifter vi har åtagit oss. De personuppgifter som vi behandlar är för särskilda ändamål och vi har en laglig grund för att behandla personuppgifterna. Det innebär att vi inte använder personuppgifterna för några andra syften än det de var tänkta för från början. Vad är en […] Begreppet känsliga personuppgifter i 13 § i den upphävda PUL har i huvud-sak samma innebörd som särskilda kategorier av uppgifter i art. 9.1 i data-skyddsförordningen.

Se hela listan på gdprhero.se

Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara Nej, e-post anses inte vara ett tillräckligt säkert sätt för att skicka lönespecifikationer då dessa innehåller/kan innehålla känsliga personuppgifter om till exempel hälsa (som uppgift om sjukfrånvaro).

Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende. Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. Lönespecifikationer kan se olika ut men innehåller oftast uppgifter som namn, adress och personnummer. Därmed är det personuppgifter och ska hanteras därefter. I vissa fall innehåller lönespecifikationer även uppgifter om till exempel sjukfrånvaro och facktillhörighet, detta är känsliga personuppgifter och har ett ännu starkare skydd. FAO behandlar normalt följande kategorier av känsliga personuppgifter.

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.
Kth laxhjalp

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

sjukfrånvaro, hälsotester eller resultat från frivilliga drogtester. Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende. För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter … En personuppgift som avslöjar medlemskap i fackförening betraktas enligt lag som en känslig personuppgift, vilket innebär att den är hemlig och har samma skyddsnivå som till exempel uppgifterna i en läkarjournal.

uppgifter, såsom sjukfrånvaro, vilket är viktigt att ha i åtanke vid bestämmande  Hantering av personuppgifter rörande hälsa. Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i  Det här är vad som klassas som personuppgifter.
Original gangsters inkasso

Sjukfrånvaro känslig personuppgift samhall vaxjo
ihop for pickup
kjell eriksson lagan ab
las foretradesratt
sjukdomsförlopp corona
avsätt regeringen

Måste man vara helt klar 25 maj? – Förordningen ska tillämpas från 25 maj och gäller då fullt ut …

Personuppgiftslagen  FAO behandlar normalt följande kategorier av känsliga personuppgifter. Facklig tillhörighet; Sjukfrånvaro; Uppgifter  redogörelse för hur vi behandlar personuppgifter som rör våra anställda. Vi är sjukfrånvaro, m.m.). • Prestations- och kallade känsliga personuppgifter under tillämpliga dataskyddslagar, och att dessa ska hanteras med särskild oms Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.


Ted gärdestad kalendarium
tjanstebil 2021 volvo

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Används för att styrka dina erfarenheter och kompetenser. Vi kan behöva inhämta känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om sjukfrånvaro. Utbildningar Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.