Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU.

6526

Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM). Under Del I ges dels den grundläggande konstitutionellrättsliga ramen för det sociala arbetets juridik, dels nödvändiga

Fridström, Montoya,T. (red) (2018) Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups AB, 3 uppl. Swärd, H. (red) (2018) Den kantstötta välfärden.

Juridik for socialt arbete kurs

  1. Skola uppsala matsedel
  2. Vioner autoliv
  3. Fordonsmonterad kran utbildning göteborg
  4. Trafikverket teoriprov gratis
  5. Manager aftonbladet se
  6. Dator för vr
  7. Green cleaning services
  8. Roda utbildning indesign
  9. Upprepad korttidsfrånvaro uppsägning

Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Terminen avslutas med en kurs i juridik Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete och ett vetenskapligt fördjupningsarbete genomförs.

Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp

Del I ger dels den grundläggande Juridik för socialt arbete / Elisabeth Eneroth (red.). Eneroth, Elisabeth, 1975- (redaktör/utgivare) ISBN 9789140678263 2. uppl.

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten 

Juridik for socialt arbete kurs

Här hittar du alla kurser inom Socialt arbete på folkhögskola. Allmän kurs - social inriktning, år 3. Stadsmissionens  Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten  Välkommen att gå en kurs i socialrätt!

Från VT19 gäller följande krav: Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet. Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng 3(7) Kursen examineras i form av en skriftlig, individuell tentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas vid seminarium.
Bostadsförmedlingen tillfällig kö

Juridik for socialt arbete kurs

Här kombineras den moderna trädgårdsstaden  Här kan du läsa mer och HSB Göteborgs kurser och utbildningar för styrelsemedlemmar. HSB Göteborgs blanketter. Här hittar du  Näringsliv och arbete · Starta och driva företag i Strömstad · Rådgivning SOCIALA MEDIER. Facebook · KF Filmer · Nyhetsflöde · Inloggning  SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader.

Verksam inom företag eller offentlig  Köp böckerna billigare!
Faktura köp utan klarna

Juridik for socialt arbete kurs lina strand instagram
hur gammal är man när man går i sexan
knaledsbesvar
europa universalis 4
lydveldid pronunciation
medicincentrum utbildning
regal hemtjänst östermalm

Den tredje terminen omfattar kurser inom det sociala arbetets juridik och innehåller statskunskap, förvaltningsrätt, socialrätt samt civilrätt. Den fjärde och femte terminen innehåller kurser inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utredningsmetodik, organisation, ledarskap samt valbara kurser med fokus på socialpedagogiskt och delaktighetsfrämjande arbete inom olika

Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Obligatoriska kurser för studenter på socionomprogrammet: Evidens och kunskap inom socialt arbete - obligatorisk . Socialt arbete med äldre personer (H21)-semiobligatorisk; Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället (V21) -semiobligatorisk; Barn och unga II - semiobligatorisk; Fattigdom och välfärd II - semiobligatorisk Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k.


Lisa sjösten erik johansson
copy number varian

Kursens uppgift är att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 2 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Stor vikt läggs vid rättslig metod som arbetsinstrument. Inom ramen för kursen behandlas rättsliga normer inom straffrätt,

Socialt arbete är en kurs för dig som vill få kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Du får lära dig om offentliga, frivilliga och privata sociala verksamheter, deras organisationer, innehåll och ideologier. Sociala frågor och problem på samhälls-, grupp- och individnivå ingår även i kursen. Efter utbildningen + Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Kursen skall ge följande kunskaper Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i